Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez sklep internetowy Nikolnet, prowadzony pod nikolnet.pl  (dalej zwaną Witryną) przez  NIKOLNET ul. 45, Lokal U21 53-228, Wrocław. Sprzedawca jest zarejestrowany pod numerem NIP: 894-194-22-47, Regon: 020191993, (dalej zwanego Sklepem Internetowym).


Sklep internetowy dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny i dokonywania zakupów w ramach sklepu oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania.


Jakie dane zbiera sklep internetowy w sposób automatyczny podczas korzystania z Witryny?

Sklep internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach Cookies podczas samego korzystania z Witryny.


Pliki s to małe pliki tekstowe wysyłane przez sklep internetowy i przechowywane na Państwa komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z Witryny i Sklepu Internetowego. Pliki s wykorzystywane są przez sklep internetowy w celu obsługi Witryny i zapewnienia możliwości udostępnienia Państwu interesujących informacji oraz podczas procesu zakupowego, np. w celu zapamiętywania dokonanych przez Państwa zakupów.


Pliki s wykorzystywane przez sklep internetowy mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki s są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki s są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny. W każdym wypadku mogą Państwo zablokować instalowanie plików s lub usunąć stałe pliki s, wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie.


Obok plików s sklep internetowy może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. Państwa adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której weszliście Państwo na Witrynę. Niektóre podstrony w ramach Witryny oraz inne środki komunikacji z Państwem mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w s, w celu oceny efektywności naszych reklam. Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników Witryny. Dane te nie będą łączone z przekazanymi przez Państwo danymi osobowymi.


Jakie dane zbiera sklep internetowy podczas rejestracji i dokonywania zakupów?

Sklep internetowy będzie od Państwa zbierał następujące dane osobowe za pośrednictwem Witryny oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji na Witrynie:


1) nazwisko i imię,

2) adres zameldowania na pobyt stały,

3) adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zameldowania,

4) adres poczty elektronicznej,

5) numer telefonu.


Podanie powyższych danych jest dobrowolne lecz konieczne dla dokonania rejestracji i zakupu w ramach Witryny.


 
Ponadto, sklep internetowy może zbierać od użytkowników następujące informacje w celu:
Cookies – nasz sklep wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania serwisu
do Twoich indywidualnych potrzeb. Możesz zgodzić się na to, aby wpisane przez Ciebie dane zostały zapamiętane i byś mógł bez powtórnego wpisywania korzystać znich przy następnych odwiedzinach na stronach serwisu internetowego. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych. Jeżeli nie zgadzasz się napersonalizowanie serwisu, proponujemy wyłączenie obsługi cookies w opcjachprzeglądarki internetowej.

Rejestracja w bazie Klientów – jest dobrowolna Przechowujemy te dane w bazie abyułatwić Tobie w przyszłości zakupy w naszym sklepie internetowym.Podanie powyższych danych jest dobrowolne i wymaga Państwa zgody i jest konieczne wyłącznie dla realizacji wskazanych powyżej celów. Podkreślamy, że nie muszą Państwo podawać tych danych, jeżeli nie chcą Państwo korzystać z wskazanych powyżej możliwości.


Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. W celu realizacji tego uprawnienia Prosimy o korzystanie z opcji w ramach swojego konta lub z adresu: sklep@nikolnet.pl.Udostępnienie informacji

W celu realizacji umowy sklep internetowy może udostępniać zebrane od Państwa dane do następujących podmiotów [dane partnerów, w tym tych, za pomocą których sklep realizuje zobowiązania lub wskazanie rodzajowe grupy takich partnerów, np. firmy kurierskie, operatorów systemów płatności, firmy obsługujące reklamacje itd. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum.


O ile Państwo wyrazili na to zgodę, sklep internetowy może udostępniać zebrane od Państwa dane do następujących podmiotów [dane partnerów lub wskazanie rodzajowe grupy takich partnerów] w celach [wskazanie celów]. W przypadku, gdy chcą Państwo cofnąć wyrażoną w tym zakresie zgodę, prosimy o przesłanie takiej informacji na adres sklep@nikolnet.pl


Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.


Instytucją kredytową, przy pomocy której sklep internetowy przeprowadza ocenę kredytową / stosuje procedurę scoringową jest Firma Santander.Środki techniczne i Państwa obowiązki

Sklep internetowy dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i Witryny w celu ochrony Państwa danych.


Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie zachowają Państwo zasad bezpieczeństwa. W szczególności muszą Państwo zachować w poufności login i hasło do Witryny i nie udostępniać ich osobom trzecim. Proszę pamiętać, że sklep internetowy nie będzie zwracał się do Państwa o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania na Witrynie. W celu uniemożliwienia korzystania z państwa konta osobom nieuprawnionym prosimy się wylogować po zakończeniu korzystania z Witryny.


 

W jaki sposób możecie Państwo korzystać z przysługujących praw?

Macie Państwo możliwość podglądu i edycji Państwa danych, w każdym czasie, w ramach Witryny, po zalogowaniu się z użyciem adresu email oraz hasła. W sytuacji, gdy zapomnicie Państwo hasła lub wystąpienia innych problemów z logowaniem, prosimy o kontakt pod adresem: sklep@nikolnet.pl.


Przysługuje Państwo prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na Państwa temat danych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia Państwa danych. Macie Państwo również możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingowych. Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem: sklep@nikolnet.pl.


 

Inne strony internetowe

W ramach Witryny mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Witryny i nie są w żaden sposób nadzorowane przez sklep internetowy. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy zapoznać się. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.


 

Pytania i zastrzeżenia

Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności mogą być przez Państwa zadane pod adresem: sklep@nikolnet.pl.

25 maja 2018 r. wchodzą w życie nowe przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych (RODO). Poniżej przesyłamy Państwu najważniejsze informacje na ten temat.

Co to jest RODO?

RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) to rozporządzenie unijne zawierające przepisy o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz przepisy o swobodnym przepływie danych osobowych.

RODO stosujemy od 25 maja 2018 r. RODO reguluje postępowanie z danymi osobowymi w całej Europie. Chodzi w nim m. in. o to, by chronić dotyczące Ciebie informacje. Celem tych przepisów nie jest jednak zablokowanie przepływu danych osobowych. Wprost przeciwnie - te dane są potrzebne, np. byśmy mogli podpisać z Tobą umowę, czy przesłać Ci naszą ofertę. Dzięki RODO masz mieć jednak większą kontrolę nad tym, kto i w jaki sposób przetwarza Twoje dane osobowe.

Co to są dane osobowe?

To wszystkie informacje, które pozwalają zidentyfikować osobę fizyczną (imię, nazwisko, PESEL, dane o lokalizacji, wizerunek, dane finansowe, dane niefinansowe).

Co to jest przetwarzanie danych?

To pojęcie, które często pojawia się w przepisach i dokumentach dotyczących danych osobowych. Przetwarzanie to wszystko, co dzieje się z informacjami na Twój temat - począwszy od ich zbierania, po m. in. przechowywanie, przekazywanie, porządkowanie i usuwanie.

Kto podlega ochronie na podstawie RODO?

klienci indywidualni - osoby fizyczne

¦klienci biznesowi - osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą

osoby powiązane z klientami biznesowymi - w zakresie ich danych osobowych

Informacja dotycząca przetwarzania Twoich danych osobowych przez

Nikolnet Robert Olejnik

Pojęcia użyte w tej informacji

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27

kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy

95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej,

L 119, 4 maja 2016 r.

Nikolnet Robert OlejnikFirma Nikolnet Robert Olejnik z siedzibą na ulicy

Inżynierska 45/U21, 53-228 Wrocław, NIP: 8941942247, REGON 020191993.

Administrator – osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot,

który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych

osobowych(art.4 ust.7 Rozporządzenia RODO)

Dane osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie

fizycznej; imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator

internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną,

fizjologiczną, genetyczną. Psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość

osoby fizycznej(art.4 ust.1 Rozporządzenia RODO)

Przetwarzanie danych osobowych – wykonywanie jakichkolwiek operacji na danych

osobowych, takich jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie,

udostępnianie i ich usuwanie.

Twoje dane osobowe

Nikolnet Robert Olejnik wykorzystuje następujące dane o Tobie:

1. podane przez Ciebie w korespondencji papierowej lub elektronicznej z naszą firmą:

imię i nazwisko, nazwa i adres firmy lub konsumenta, NIP firmy, REGON firmy, adres e-mail, numer telefonu.

Twój administrator danych

Administratorem twoich danych jest firma Nikolnet Robert Olejnik

Cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych

podjęcie na twoje żądanie działań zmierzających do zawarcia umowy z Nikolnet Robert Olejnik (podstawa prawna: art.6 ust.1, lit. b Rozporządzenia RODO)

realizacja zawartych z Nikolnet Robert Olejnik umów(podstawa prawna: art.6 ust.1, lit. b

Rozporządzenia RODO)

marketing i promocja usług oferowanych przez Nikolnet Robert Olejnik(podstawa prawna:

art 6 ust. 1 lit. a lub lit. f Rozporządzenia RODO)

wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Nikolnet Robert Olejnik w związku z

prowadzeniem działalności i realizacją zawartych umów(podstawa prawna: art.6 ust.1,

lit. c Rozporządzenia RODO)

Strona: 1/2

wewnętrzne cele administracyjne Nikolnet Robert Olejnik(podstawa prawna: art.6 ust.1, lit.

b Rozporządzenia RODO)

Profilowanie Twoich preferencji i zainteresowań

Nikolnet Robert Olejnik nie zbiera informacji, które pozwalałyby nam uzyskać wgląd w Twoje życie prywatne. Nie profilujemy Twoich preferencji i zainteresowań.

Odbiorcy Twoich danych

nasi pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych w związku z

wykonywaniem swoich obowiązków

podmioty wspierające nas w procesie obsługi klienta

podmioty obsługujące nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniające nam

narzędzie teleinformatyczne

podmioty świadczące nam usługi rachunkowe i prawne

podmioty prowadzące działalność pocztową i kurierską

organy administracji publicznej, jeżeli wynika to z przepisów prawa, decyzji

administracyjnej lub orzeczenia sądowego

Czas przechowywania Twoich danych

Dane osobowe będą przetwarzane dopóki nie zostanie zgłoszony sprzeciw wobec ich

przetwarzania. Dane wykorzystywane przy wystawianiu dokumentacji księgowej będą

wykorzystywane przez okres wymagany obowiązującym prawem przez organy administracji

publicznej.

Przekazywanie Twoich danych poza obszar Unii Europejskiej

Nie przekazujemy Twoich danych do podmiotów poza obszarem Unii Europejskiej.

Twoje prawa

Masz prawo:

żądać dostępu do twoich danych osobowych(art. 15 Rozporządzenie RODO)

sprostować swoje dane(art. 16 Rozporządzenie RODO)

ograniczyć przetwarzanie Twoich danych osobowych(art. 18 Rozporządzenie RODO)

przenieść dane do innego administratora danych(art. 20 Rozporządzenie RODO)

wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w sprawach

związanych z przetwarzaniem twoich danych osobowych przez firmę Nikolnet Robert Olejnik

Wszelkie sprawy oraz decyzje związane z Twoimi danymi osobowymi możesz zgłaszać na

adres e-mail: administrator@nikolnet.pl

Z poważaniem

Robert Olejnik

%MCEPASTEBIN%