Postepowanie reklamacyjne

Wszystkie produkty oferowane w sklepie nikolnet.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Miejscem realizacji roszczeń gwarancyjnych jest serwis firmy Nikolnet:


NIKOLNET, Sklep komputerowy ul. Inżynierska 45, Lokal U21 53-228, Wrocław

1. Każdemu Klientowi, który zawarł umowę sprzedaży przysługuję prawo do reklamacji.
2. W przypadku wystąpienia usterki technicznej należy skontaktować się ze sprzedawcą telefonicznie lub drogą elektroniczną.
3. Reklamowany towar należy dostarczyć do siedziby sprzedającego będącej miejscem zakupu towaru.
4. Towar powinien zawierać oryginalne opakowanie umożliwiające bezpieczny transport do specjalistycznego serwisu (w szczególności dotyczy to monitorów, zestawów komputerowych, notebooków).
5. Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak powinno ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu.
6. Po rozpatrzeniu reklamacji Klient otrzymuje dokumentację serwisową opisującą wynik ekspertyzy serwisowej.
7. Odbiór reklamowanego sprzętu następuje wyłącznie w miejscu i formie w jakiej towar ten został dostarczony do sprzedającego.
8. Wiele produktów posiada gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy. Każdorazowo warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta.

Reklamacje składamy na email: sklep@nikolnet.pl